Biskupi: Ján Havlík dozrel pre nebo, príďme sa za to poďakovať do Šaštína

Nikdy sa nestal kňazom, ľudsky povedané – nesplnilo sa mu nič z toho, o čom tak veľmi sníval. Ale dosiahol omnoho viac, na ceste ku kňazstvu dozrel pre nebo. O Božom služobníkovi Jánovi Havlíkovi, ktorý bude blahorečený v sobotu 31. augusta 2024 v Šaštíne, to v pastierskom liste napísali biskupi Slovenska
 
„Pozývame vás, aby ste sa prišli 31. augusta poďakovať do Šaštína za tento vzácny dar pápeža Františka a na príhovor budúceho blahoslaveného Jána Havlíka, mučeníka vernosti, si vyprosovali silu obstáť vo všednosti každého dňa. Ako tí, ktorí uverili Kristovi a sú verní jeho Cirkvi. Každý z nás vo svojom osobnom povolaní,” uviedli v liste, ktorý čítajú kňazi v kostoloch na slávnosť svätých Petra a Pavla. Ján Havlík podľa nich ponúka „príklad autentického života veriaceho človeka.“ 
Jan Havlik
Pápež František 14. decembra 2023 rozhodol o uznaní mučeníctva seminaristu Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul „In odium fidei“, teda z nenávisti voči viere. V Šaštíne tak bude posledný augustový deň povýšený na oltár ako blahoslavený, uvádzajú ďalej biskupi. Pripomínajú, že tento mladý človek, ktorý pochádzal z Duboviec na Záhorí, v sebe cítil povolanie stať sa kňazom a misionárom. V 50. rokoch minulého storočia bol však násilne odvlečený z formačného spoločenstva bratov v Banskej Bystrici, aby po preškolení zapadol do bežného života. Jeho túžba po zasvätení sa Bohu a službe ľuďom však bola silnejšia. 
„A tak sa rozhoduje aj so svojimi spolubratmi pokračovať v štúdiu teológie, hoci tajne. Po udaní a vyšetrovaní sa ocitá vo výkone trestu v Jáchymove, Bytízi, Prahe, Valdiciach a Ilave. Boli to  dobre známe kruté miesta vtedajšej vládnej moci, kde sa stretli mnohé osobnosti. Svojou vierou, nesením kríža a znášaním fyzického i psychického utrpenia takto svedčili o vernosti Kristovi a jeho Cirkvi. Ján Havlík aj v tomto prostredí, kde strávil 11 rokov svojho života, obstál a do tmy ľudskej biedy a utrpenia prinášal svetlo Božej milosti,” píšu ďalej biskupi. 
„Z väzenia bol prepustený pre veľmi zlý zdravotný stav. Zomrel  27. decembra  1965 vo veku 37 rokov v ranných hodinách, keď mu na jednej skalickej ulici prišlo nevoľno. Tam ho našiel opretého o popolnicu v blízkosti svojho domu MUDr. Jozef Barát, skalický lekár, ktorý ho premiestnil do svojho bytu a usiloval sa mu poskytnúť lekársku pomoc, avšak deň jeho nebeského ochrancu – apoštola, sv. Jána, bol dňom jeho narodenia pre nebo. Akoby symbolicky naplnil slová apoštola národov – „všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista“ (Flp 3, 8),” dodávajú biskupi Slovenska. 
 
Komunikačný tím slávnosti blahorečenia 
Biskupi: Ján Havlík dozrel pre nebo, príďme sa za to poďakovať do Šaštína 
Prejsť na začiatok
Verified by MonsterInsights