DUCHOVNÁ PRÍPRAVA

Slávnosti blahorečenia Jána Havlíka predchádza intenzívna duchovná príprava. Spojená je s viacerými duchovnými aktivitami. K prehĺbeniu úcty slúži Modlitba o pomoc na príhovor Jána Havlíka  a Litánie k Jánovi Havlíkovi.

Ďalšou časťou prípravy bol projekt Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska (KBS), ktorý trval od Popolcovej stredy 14. februára do Veľkonočného pondelka 1. apríla 2024. Vďaka projektu dostávali viac ako 40 myšlienok Jána Havlíka emailom tisícky ľudí počas celého pôstneho obdobia. Ďalší ich sledovali prostredníctvom sociálnych sietí. Projekt zastrešila Tlačová kancelária KBS.

Oficiálna duchovná príprava sa začala štyri mesiace pred slávnosťou blahorečenia (apríl 2024). Spojená je so štyrmi katechézami, ktoré mapujú život Jána Havlíka od mladosti po jeho smrť.Majú symbolické názvy – Iskra povolania, Oheň vytrvalosti, Tma neslobody a Hmla pochybností. Spoločne dostali názov Nezlomný. Inšpiráciou na vznik tohto diela bol súbor dvanástich katechéz o Božom služobníkovi Jánovi Havlíkovi zo Združenia mariánskej mládeže.

Pastiersky list a ďalšie duchovné podnety

K duchovnej príprave veriacich povzbudia pred slávnosťou blahorečenia aj naši otcovia biskupi v pastierskom liste (29. júna 2024). Okrem týchto podnetov pripravuje koordinačný tím blahorečenia aj deviatnik pred samotnou slávnosťou blahorečenia a mnohé ďalšie aktivity.

Prejsť na začiatok
Verified by MonsterInsights