CHRONOLOGICKY ŽIVOT JÁNA HAVLÍKA

 • 1928

  Narodil sa 12. februára vo Vlčkovanoch (dnešné Dubovce) na Záhorí ako prvorodený syn rodičom Karolovi a Justíne rod. Pollákovej.

 • 1934

  Začal navštevovať základnú školu vo Vlčkovanoch

 • 1939

  Vo veku jedenásť rokov postúpil na meštiansku školu v Holíči, jeho túžbou bolo stať sa misijným kňazom.

 • 1941

  Bol prijatý na Masarykovo štátne gymnázium v Skalici.

 • 1943

  Stal sa chovancom Apoštolskej školy Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (tzv. malého seminára) v Banskej Bystrici, zároveň bol prijatý do 4. ročníka Gymnázia Andreja Sládkoviča.

 • 1945

  Po prechode frontu bol spolu s ostatnými chovancami na jar odoslaný domov do Vlčkovian, kde zotrval až do skončenia vojny, na jeseň sa vrátil už za radikálne sa meniaceho režimu do Banskej Bystrice, aby pokračoval v štúdiu.

 • 1949

  V máji zmaturoval s cieľom postúpiť do vincentínskeho seminára v Bratislave a stať sa misijným kňazom. Seminár bol v lete v snahe Komunistickej strany o poštátnenie katolíckeho školstva zlikvidovaný, Ján preto vstúpil do noviciátu Misijnej spoločnosti v Ladcoch.

 • 1950

  Počas „barbarskej noci vincentínov“ z 3. na 4. mája bol násilne odvlečený z noviciátu a zavlečený na „preškoľovanie“ do Kostolnej a následne na nútené práce na „Priehradu mládeže“ pri Púchove.

  Na jeseň spolu s bratom Antonom a ďalším novicom začal tajne študovať teológiu vo svojom spoločnom podnájme v Nitre.

 • 1951

  29. októbra do ich podnájmu vtrhla ŠtB a všetkých novicov zatkla, Jánova vyšetrovacia väzba v Nitre trvala až do februára 1952 a súdna väzba v Bratislave do februára 1953.

 • 1953

  Od 3 do-5. februára sa pod hlavičkou „Štefan Krištín a spol.“ konal súd v Nitre, Ján Havlík bol za „velezradu“ odsúdený na 14 rokov väzenia v Příbramských a Jáchymovských uránových baniach, odvolací súd mu následne znížil trest na 10 rokov.

 • 1958

  V máji bol znovu obvinený za údajnú konšpiračnú činnosť a eskortovaný do vyšetrovacej väzby v najobávanejšej väznici v  Prahe – Pankrác – Ruzyň, kde podstúpil ťažké fyzické psychické mučenie.

 • 1959

  27. februára bol na súde v Prahe odsúdený na ďalší rok väzenia, ako dvojnásobný väzeň tak stratil právo na udelenie milosti. V tom čase už postihnutý ťažkou chorobou srdca bol eskortovaný do väzenia Valdice, nazývaného Kartúzy.

 • 1960

  Bol prevezený späť do Prahy (väznica č.2 Pankrác a Ruzyň) a nasadený na najťažšie betonárske, železiarske a panelárske práce.

 • 1961

  Nevyliečiteľne chorý a neschopný práce bol odoslaný na Slovensko do Väzenskej nemocnice Ilava.

 • 1962

  29. októbra bol v obavách z možného úmrtia vo väzbe a následnú hrozbu vytvorenia nežiaduceho mučeníctva prepustený na slobodu.

 • 1965

  27. decembra v jednej zo Skalických uličiek, postojačky, opretý o popolnicu jedného z domov zomrel

   

Prejsť na začiatok
Verified by MonsterInsights