KATECHÉZY

Katechézy pre mladých s názvom NEZLOMNÝ. Sú určené pre kňazov, rehoľníkov, katechétov, animátorov a všetkých, ktorí žijú pre mladých a vidia v nich potenciál a nádej.

KATECHÉZA NEZLOMNÝ NA STIAHNUTIE

Katechézy vznikli s túžbou, aby sa čím viac mladých ľudí dozvedelo o vzácnom poklade slovenskej Cirkvi – o novom blahoslavenom Jánovi Havlíkovi a nadchli sa príkladom tohto usmievavého a nezlomného mučeníka vernosti, milujúceho do poslednej chvíle svojho života.

Materiály sa dajú použiť na hodinách náboženstva, na mládežníckych stretkách, letných táboroch či pri príprave na prijatie sviatosti birmovania. Štyri katechézy mapujú život Jána Havlíka od mladosti po jeho smrť. Majú symbolické názvy vyjadrujúce stav jeho duše:
  • Iskra povolania mapuje jeho detstvo a mladosť a jeho povolanie ku kňazstvu a misijnej činnosti.
  • Oheň vytrvalosti mapuje jeho zápal v štúdiu teológie, požehnaný čas noviciátu v misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, likvidáciu kláštorov a nútené práce na Nosickej priehrade.
  • Tma neslobody mapuje obdobie prenasledovania, vypočúvania a väzenia v Jáchymovských baniach.
  • Hmla pochybností mapuje záverečnú – psychicky najnáročnejšiu etapu v Pražskej väznici, prepustenie na slobodu a odchod do večnosti.

Každá zo štyroch katechéz obsahuje 6 častí

Obrázok1

Najdôležitejšie „ohnivká“ životnej reťaze Jána Havlíka, zasadené do historických udalostí Československa a ťažkého obdobia prenasledovania Cirkvi.

Obrázo2

Myšlienky a povzbudenia pápeža Františka, ktoré podčiarkujú témy jednotlivých katechéz a ponúkajú jeho nezameniteľný pohľad pre mladých.

Obrázok3

Otázky do duše – vhodné na začiatok stretnutí s mladými. Vymedzujú oblasti, o ktorých hovoria jednotlivé katechézy, a uvádzajú konkrétne aktivity.

Obrázok4

Aktivity – tvorivé nápady s podrobným didaktickým postupom písaným pre učiteľa, animátora či vedúceho stretka. Jednoduché na realizáciu, no s hlbokým ponorom do duše.

Obrázok5

Konkrétne výzvy – niekoľko konkrétnych nápadov, ktoré môžu jednotlivci, ale aj celé spoločenstvá urobiť ako odpoveď na jednotlivé katechézy.

Obrázok6

Modlitby – známe modlitby v novom šate, vhodné na spoločnú modlitbu, inšpirované životom a denníkom Jána Havlíka.

Prejsť na začiatok
Verified by MonsterInsights