MODLITBY

Modlitba o pomoc na príhovor Jána Havlíka

Všemohúci Bože, ty vkladáš do ľudských sŕdc sväté túžby. Tvoj verný a pokorný služobník seminarista Ján Havlík túžil stať sa misionárom a svojho povolania sa nevzdal ani vtedy, keď bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený. Všetko hrdinsky znášal pre teba, s tebou a z lásky k tebe.

Na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie a na jeho príhovor udeľ nám túto osobitnú milosť a tiež lásku k Bohu, pravú zbožnosť a naplnenie svojho povolania. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Všetky milosti a zázraky obsiahnuté pri modlitbe na príhovor kandidáta blahorečenia Jána Havlíka oznámte prosím na adresu:

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava 2

blahorecenie@vincentini.sk

Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský

Litánie v rôznych jazykoch

Prejsť na začiatok
Verified by MonsterInsights