V Dubovciach sa konala exhumácia telesných pozostatkov Jána Havlíka

V rodisku budúceho slovenského blahoslaveného Jána Havlíka v Dubovciach (bývalé Vlčkovany) sa v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a kánonickým právom konala 21. júna 2024 exhumácia jeho telesných pozostatkov. 
Exhumácia začala spoločnou modlitbou v miestnom Kostole sv. Žofie a prísahou členov komisie. Po odkrytí náhrobného kameňa a otvorení hrobu budúce relikvie uložili do pripravenej drevenej truhlice a po zapečatení previezli do Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Po očistení a zdokumentovaní prejdú procesom konzervovania. 
Na exhumácii sa zúčastnila aj rodná sestra Jána Havlíka pani Mária Tokošová s manželom, najbližší príbuzní a tiež tí, ktorí boli angažovaní v príprave procesu blahorečenia v diecéznej fáze. 
Nechýbal ani provinciál Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul P. Tomáš Brezáni, CM, predstavitelia VR a členovia koordinačného tímu príprav blahorečenia. Prítomní boli aj miestny farár Viktor Tuma a dekan Viktor Locner.
Ostatky budú vložené do pripravovaného slávnostného relikviára a po blahorečení budú uložené v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave – Prievoze. Slávnosť blahorečenia sa bude konať v sobotu 31. augusta 2024 pred národnou svätyňou, Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. 
Ján Havlík bol bohoslovcom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Zomrel v roku 1965 ako 37-ročný na následky mučenia v komunistických väzniciach.  Pápež František schválil 14. decembra 2023 dekrét o mučeníctve Jána Havlíka CM in odium fidei, teda z nenávisti k viere, čím rozhodol o tom, že bude blahorečený.
 
Komunikačný tím slávnosti blahorečenia 
V  Dubovciach sa konala exhumácia telesných pozostatkov Jána Havlíka
Prejsť na začiatok
Verified by MonsterInsights