Hudobníci sa pripravujú na blahorečenie Jána Havlíka v Šaštíne!

Zmiešaný spevácky zbor, ktorý bude sprevádzať liturgiu slávnostnej svätej omše pri príležitosti blahorečenia Jána Havlíka v Šaštíne naplno odštartoval skúšobný proces.

Zbor je zložený približne zo 100 spevákov, ktorí sú členmi štyroch zborov: Chorus Salvatoris (Bratislava; dirigenti: Róbert Mesároš, Zuzana Buchová Holičková), Zbor Konzervatória (Bratislava; dirigentka: Hilda Gulyás), Zbor Cirkevného konzervatória (Bratislava; dirigent: Robert Tišťan) a Chrámový zbor baziliky Sedembolestnej (Šaštín; dirigentka: Eva Moleková). Zbor bude sprevádzať 27-členný orchester zostavený z hráčov pôsobiacich v rôznych profesionálnych zoskupeniach. Rozsiahle hudobné teleso vystúpi pod taktovkou dvojice dirigentov – Zuzany Buchovej Holičkovej a Róberta Mesároša. Sólových speváckych partov sa zhostia sopranistky Hilda Gulyás, Mária Zajíčková Králiková a Ivana Chrapková. Pozíciu koncertného majstra orchestra prijal etablovaný slovenský huslista Samuel Mikláš. Organistom počas slávenia blahorečenia bude pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave a vynikajúci organista Marek Cepko. Proces prípravy a naštudovania hudobnej časti liturgie bude realizovaný v dvoch fázach. Prvou sú tri skúšky zboru, ktoré počas júna prebiehajú v Divadle pod Kostolom (Kostol sv. Vincenta de Paul). August bude patriť intenzívnym tutti skúškam, kedy sa k zboru pripojí aj orchester. Skúšobný proces bude zavŕšený generálnou skúškou 30. augusta priamo v Šaštíne a napokon slávením Eucharistie s prefektom Dikastéria pre kauzy svätých kardinál Marcellom Semerarom 31. augusta o 10.00 hod.

 Hudobnú dramaturgiu slávnosti spoločne zostavoval šesťčlenný tím spolupracovníkov, ktorému bola zverená príprava hudobnej zložky slávnosti: Vlastimil Dufka SJ, Hilda Gulyás, Marek Cepko, Róbert Mesároš, Zuzana Buchová Holičková a Veronika Štubňová. V úvode svätej omše zaznie skladba Jubilate Deo od Mikuláša Schneidera-Trnavského, ktorá evokuje radosť a nadšenie z oslavy Boha. Nasledovať bude skladba Jasaj na chválu Pánovi z tvorby Vlastimila Dufku a Alžbety Angelovičovej. Koncepcia liturgickej hudby sleduje líniu prepájania známych skladieb s novými autorskými dielami. Okrem známych spevov z Jednotného katolíckeho spevníka (Buď vždy pozdravené; Ó, láska, nádej, spása; Ó, Mária bolestivá a ď.) zaznejú aj nové kompozície ako napr. pieseň na prípravu obetných darov Dávam ti seba (Mária Jašurdová, Daniel Hevier) či Hymnus k úcte Jána Havlíka (Marek Cepko, Daniel Hevier), kde v centre pozornosti stojí osoba Ježiša Krista ako Kráľa, o ktorom Ján Havlík vydával svedectvo svojim životom. Text je zároveň pozvaním pre nás ostatných, aby sme aj my vydávali takéto svedectvo o Bohu a jeho dobrote. Hudobnú mozaiku liturgie dotvoria skladby, ktorých texty sú oslavou Božej lásky (Skúste a presvedčte sa, Psallite Deo), vyjadrením vďaky (Ó, Pane, teba milujem) či odkazom k nasledovaniu Krista (Vy ste soľ zeme). Na orchestrálnych úpravách spevov pracovali viacerí autori: Gregor Regeš, Marián Kittner, Mária Jašurdová, Vlastimil Dufka SJ, Vladimír Kopec, Ondřej Múčka. Sprevádzanie blahorečenia Jána Havlíka je pre všetkých spevákov aj inštrumentalistov vzácnou a mimoriadnou udalosťou. Táto služba, aj napriek tomu, že si vyžaduje určitú obetu a námahu, je pre všetkých zúčastnených veľkou radosťou.

Hudobníci sa pripravujú na blahorečenie
Prejsť na začiatok
Verified by MonsterInsights