Režisér filmu o Jánovi Havlíkovi: Dotkol sa môjho srdca, verím, že sa dotkne aj ďalších

Slovensko zažije v sobotu 31. augusta 2023 v Šaštíne blahorečenie slovenského seminaristu Jána Havíka. Tri mesiace pred slávnosťou zverejnili organizátori film Na ceste k dokonalosti, ktorý vytvorili na objednávku režisér Branislav Valko so svojou dcérou Barborou Hrabajovou vo svojom štúdiu BM RECORDING STUDIO PAJTA. Hovoríme s ním, ako vznikla myšlienka filmu. 

Branislav Valko

– Kde sa zrodila myšlienka natočiť film o Jánovi Havlíkovi? 

V roku 2018 som sa v Paríži rozhodol natočiť dokudramu o živote sv. Kataríny Labouré. To sa mi s pomocou Dcér kresťanskej lásky z Nitry podarilo v roku 2019. Na základe pozitívnych ohlasov k filmu o sv. Kataríne Labouré prišla ponuka od Dcér kresťanskej lásky vytvoriť ďalší film o živote katolíckeho kňaza a člena vincentínskej rehole Jána Hutyru, bývalého predstaveného Jána Havlíka v Banskej Bystrici. Film o Jánovi Hutyrovi podporila aj Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul. Pri jeho predpremiére som dostal otázku, prečo ešte nemáme film o Jankovi Havlíkovi. 

– Kto vám túto otázku položil a ako potom začala samotná realizácia? 

S otázkou prišiel provinciál Misijnej spoločnosti, P. Tomáš Brezáni, CM. Keď sa ma to spýtal, zareagoval som, že asi preto, lebo ma doteraz nikto neoslovil (úsmev). Porozprával mi teda o Jankovi Havlíkovi viac a dali sme sa do práce na diele. 

– Podobné diela však zrejme nie je jednoduché natočiť z týždňa na týždeň … 

To je pravda. Podobné diela sa realizujú niekedy rok – dva, ale pracoval som na filme už aj štyri roky. Teraz už vidíme, že sme na filme začali pracovať ani nie rok predtým, ako má byť Janko vyhlásený za blahoslaveného. Film sme začali tvoriť v septembri 2023 počas akcie Združenia mariánskej mládeže s názvom Johnyfest pri hrobe Janka v Dubovciach. Ako vieme, pápež František rozhodol v decembri 2023 o tom, že bude Janko blahoslavený. To nás utvrdilo v tom, že sme na dobrej ceste. Zároveň však prinútilo myslieť a pracovať tak, aby sme všetko stihli, čo bolo veľmi náročné vzhľadom na krátkosť času. 

– Kde ste začali? 

Začali sme miestami, odkiaľ Janko pochádzal, navštívili sme príbuzných, ktorí ešte žijú. A postupne sme pokračovali ďalej. 

– Čo nájdu ľudia vo filme? 

Je to autorský dokumentárny film, čo znamená, že jeden človek je režisér a súčasne zastáva ďalšie kľúčové úlohy pri tvorbe filmu. Najväčšia zodpovednosť, aby sme to stihli bola na mne, pretože som robil réžiu, scenár, kameru, strih, grafiku,… a keď bolo všetko zostrihané, tak som na mieru skladal a nahrával hudbu. Mojou pravou rukou a pomocníčkou je práve moja dcéra Barborka, ktorá mi pomáhala pri točení a natočený materiál potom technicky pripravovala a predstrihala. Bolo treba tiež veľa čítať a hľadať v archívnych materiáloch.

Na rôznych miestach na Slovensku, v Čechách a v Taliansku sme natočili 28 svedectiev a najazdili sme viac ako 10 000 kilometrov. Do filmu sa dostala aj unikátna výpoveď sestričky Kajetány Magdolenovej DKL, ktorú si Pán Boh v tomto roku povolal do večnosti vo veku 101 rokov. Veľmi cenné svedectvo nám poskytla aj rodná sestra Janka Mária Tokošová. Zvlášť mám radosť z toho, že sme do filmu mohli vložiť autentický hlas mamy Jána Havlíka. Sprievodné texty filmu čítajú herec Jozef Šimonovič a Matej Janík. Emócie vo filme dopĺňajú spolu s hudbou aj hrané scény. Pomohli aj súčasní seminaristi Vincentíni a mnohí ďalší. Sme radi, že film vznikol vďaka podpore Vincentínov, Konferencie biskupov Slovenska a Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR, ako aj viacerých dobrodincov.

– Čo pre vás znamená Ján Havlík? 

Našou snahou bolo opísať jeho životné svedectvo, odkaz jeho života zvlášť pre dnešný svet, pre dobu, ktorú žijeme. Janko Havlík bol mučeník vernosti. Prostredníctvom výpovedí ľudí a hraných scén sme sa snažili zmapovať jeho životné osudy a priblížiť, v čom je jeho príklad vernosti unikátny. Príbeh jeho života sa nás dotkol. Môžem povedať, že sa dotkol môjho srdca. Verím, že sa dotkne aj ďalších. Sme tiež radi, že sa s Božou pomocou všetko podarilo včas dokončiť a film sme mohli uviesť v komornej atmosfére v Bratislave u Vincentínov, ku ktorým chcel Janko patriť. 

Komunikačný tím slávnosti blahorečenia Jána Havlíka

Režisér filmu o Jánovi Havlíkovi: Dotkol sa môjho srdca, verím, že sa dotkne aj ďalších
Prejsť na začiatok
Verified by MonsterInsights