Keď Boh na teba zosiela mnohé utrpenia je to dôkazom, že chce z teba urobiť veľkého svätého.

Scroll to top
Verified by MonsterInsights