BEATYFIKACJA

Czym jest beatyfikacja?

Beatyfikacja to uznanie za błogosławionego człowieka, który został nazwany Sługą Bożym.

Beatyfikacja odbywa się podczas mszy św. Jest to akt, dzięki któremu po przeprowadzeniu wymaganego procesu – papież pozwala Słudze Bożemu okazywać publiczny kult kościelny, na określonym terytorium i w określony sposób, na przykład w diecezji, która przewodziła procesowi, lub nawet w całym narodzie, do którego należał Sługa Boży, albo w określonej grupie wierzących, np. w zgromadzeniu zakonnym. Jednocześnie papież wyznacza także datę liturgicznej celebracji święta nowego błogosławionego.

Faktyczne ogłoszenie błogosławionego następuje poprzez odczytanie listu apostolskiego, który zostaje podpisany przez papieża i odczytany przez jego wysłannika podczas mszy świętej beatyfikacyjnej. Ten, kto już został błogosławiony, jest już na zawsze wpisany do kalendarza liturgicznego lokalnego kościoła lub stowarzyszenia zakonnego, relikwie błogosławionych są zwykle oddawane wiernym do publicznej czci.

Cały proces kończy się kanonizacją, czyli uznaniem błogosławionego za świętego. Zanim to nastąpi, Kościół rozpoczyna dochodzenie w sprawie rzekomego cudu za wstawiennictwem błogosławionego.

Z teologicznego punktu widzenia beatyfikacja nie jest nieomylnym stwierdzeniem papieża, ale raczej wpisaniem danej osoby na listę błogosławionych i zezwoleniem na publiczny kult. Natomiast kanonizacja jest już uważana za nieomylne oświadczenie papieża jako nauczyciela wiary i nie ma na celu samego dopuszczenia publicznego kultu, ale jego uporządkowanie dla całego Kościoła.

„Kanonizując niektórych wiernych, to znaczy ogłaszając w sposób uroczysty, że ci wierni praktykowali heroicznie cnoty i żyli w wierności łasce Bożej, Kościół uznaje moc Ducha świętości, który jest w nim, oraz umacnia nadzieję wiernych, dając im świętych jako wzory i orędowników. W ciągu całej historii Kościoła w okolicznościach najtrudniejszych święte i święci byli zawsze źródłem i początkiem odnowy. Istotnie, świętość Kościoła jest tajemniczym źródłem i nieomylną miarą jego apostolskiego zaangażowania oraz misyjnego zapału.” (KKK 828).

Gdy Kościół w ciągu roku liturgicznego wspomina męczenników i innych świętych, „głosi Misterium Paschalne” w tych, „którzy współcierpieli i zostali współuwielbieni z Chrystusem, przedstawia wiernym ich przykłady, pociągające wszystkich przez Chrystusa do Ojca, a przez ich zasługi wyjednywa dobrodziejstwa Boże” (KKC 1173)

Proces beatyfikacyjny

 • 9 CZERWCA 2013 r.

  Arcybiskup Bratysławy Stanisław Zvolenský 9 czerwca 2013 roku w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Skalicy zapoczątkował diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Jána Havlíka. Z prośbą o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego wystąpił wicepostulator procesu Augustín Slaninka. Opinię Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych i dekret Arcybiskupa Bratysławy o wszczęciu sprawy przedstawił Tibor Hajdu.

 • 24 LUTEGO 2018 r.

  Po ponad czterech latach i ośmiu miesiącach odbyło się publiczne posiedzenie trybunału arcybiskupiego w kościele św. Wincentego a Paulo w Ružinovie w Bratysławie. Tym samym zakończył się etap beatyfikacji pierwszego stopnia Jána Havlíka. Po zapieczętowaniu dokumentów woskiem i pieczęcią Kancelarii Arcybiskupiej w Bratysławie dokumenty zawierające zeznania, raporty historyczne i raporty medyczne zostały przekazane do Watykanu – w ręce Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

 • 27 LUTEGO 2018 r.

  Dokumentacja zakończonego diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Jána Havlíka została przekazana Kongregacji spraw Kanonizacyjnych w Watykanie. Dokumenty fazy diecezjalnej w liczbie 2515 stron w języku słowackim i włoskim, zapieczętowane w dwóch skrzynkach, zostały przekazane 27 lutego 2018 r. kanclerzowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, ks. Emilowi ​​Hoffmannowi CM sekretarzowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, który pełnił funkcję wicepostulatora na etapie diecezjalnym.

  Kolejnym krokiem ze strony Kongregacji Watykańskiej było potwierdzenie ważności otrzymanej dokumentacji, czyli spełnienie wymogów formalnych oficjalnego przetwarzania dokumentów. Następnie przyszło wyznaczenie przez zbór relatora, który dogłębnie zapoznał się ze sprawą, aby mógł ją oficjalnie przyjąć. Po akceptacji relatora, się przedstawił kluczowy dokument rzymskiej fazy procesu beatyfikacyjnego.

   

 • 1 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

  W październiku 2021 r. odbyło się „Positio super martyrio” Sługi Bożego Jána Havlíka, kleryka Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Tak zwany positio zawiera materiał dowodowy, dokumenty i świadectwa dotyczące męczeństwa Sługi Bożego. Składa się z: krótkiego wprowadzenia prelegenta; Informatio super martyrio – czyli części teologicznej, w której zostaje udowodnione, że Sługa Boży doświadczył męczeństwa; oraz podsumowania zawierającego zeznania i dowody. Przygotowane positio zostanie rozpatrzone przez konsultantów, teologów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

  Wizytator Słowackiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, ks. Tomáš Brezáni CM, wręczył w Watykanie „Positio super martyrio” kardynałowi Józefowi Tomkowi. „Jest to dokument końcowy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który został sporządzony przez wyznaczonego relatora w zakresie prawie 450 stron, a prace nad jego publikacją zakończono zaledwie kilka dni temu. W nadchodzących miesiącach będzie on przedmiotem szczegółowego dochodzenia prowadzonego przez komisję złożoną z 40 teologów, a następnie przez członków Kolegium Kardynalskiego. To praktycznie ostatni niezbędny krok przed ostateczną decyzją ojca świętego” – powiedział Brezáni.

 • 30 MARCA 2023 r.

  Kolejny etap procesu beatyfikacyjnego Jána Havlíka. W dniu 30 marca 2023 roku zebrała się komisja teologów, która po zapoznaniu się z dokumentem „Positio super martyrio” dotyczącym Sługi Bożego Jána Havlíka, kleryka Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, jednogłośnie uznaje go za błogosławionego. Decyzja ta była ważnym krokiem w stronę uznania Jána Havlíka za godnego uznania za błogosławionego. Następnie przestudiowano akty przez kardynałów i biskupów, aż w końcu ojciec święty podejmuje decyzję.

 • 5 GRUDNIA 2023 r.

  Odbyło się spotkanie Komisji Kardynałów.

 • 14 GRUDNIA 2023 r.

  Papież Franciszek zatwierdził dekret o męczeństwie Jána Havlíka.

 • 31 SIERPNIA 2024 r.

  Uroczystość beatyfikacyjna zaplanowano na sobotę 31 sierpnia 2024 r. w Šaštínie.

Przewiń na górę
Verified by MonsterInsights